Najpopularniejsze odpowiedzi HTTP, czyli 200, 301, 404, 500 i 503

Najpopularniejsze odpowiedzi HTTP, czyli 200, 301, 404, 500 i 503
Czas czytania 3 minuty

Z pewnością nie jeden raz odwiedzając jakąś stronę internetową zamiast treści otrzymywaliście dziwny komunikat 200, 301, 404, 500 lub 505. Co jednak one oznaczają?

Prawdopodobnie najczęstszym komunikatem z jakim się spotykamy w życiu codziennym jest 404 (Not Found) czyli strona nie istnieje. Błąd ten pojawia się w różnych sytuacjach w zasadzie jednak oznacza, że to czego szukamy podstrona lub strona nie w danej chwili istnieje. Dzieje się to w obrębie konkretnej witryny (czyli zasób, którego poszukujemy kiedyś mógł tam się znajdować lub został przeniesiony pod inny adres). Pisałam o nim już kilkakrotnie na blogu dlatego dziś jedynie o nim wspomnę. Jeżeli chcecie się o nim czegoś więcej dowiedzieć to umieściłam w treści link do wpisu na jego temat.

Jakiego typu komunikaty w przeglądarce rozróżniamy

O tym czy mamy do czynienia z konkretnym typem komunikatu lub błędu (error) informuje przeważnie cyfra, od której zaczyna się wyświetlana informacja. I tak

  • 1 – kody informacyjne
  • 2 – to kody powodzenia
  • 3 – kody przekierowania
  • 4 – kody błędy aplikacji klienta
  • 5 – kody błędu serwera

Znajomość tego podziału jest bardzo przydatna. Bo nawet nie znając znaczenia konkretnego komunikatu można po jego początku określić z czym możemy mieć problem i gdzie można szukać jego rozwiązania.

Poniżej przybliżę wam najczęściej spotykane komunikaty wyświetlane na stronach internetowych przez przeglądarkę internetową. Kiedy będziecie je przeglądać pamiętajcie, że część z nich oddziałuje bez naszej ingerencji i w praktyce możemy nawet nie zauważyć, że coś się stało.

Komunikat 200

Oznacza, że strona działa poprawnie. Komunikat ten nie będzie więc dla nas widoczny, po prostu otworzy się nam strona internetowa.

Przekierowanie 301

Jak sama nazwa wskazuje jest to typ przekierowania czyli przeniesienia ruchu z jednego miejsca (np. domeny, strony) na drugie (inna witrynę, podstronę). 301 służy do tworzenia stałych przekierowań, które nie tylko przenoszą ruch np. ze starej strony na nową. Przekierowanie 301 przenosi również siłę (z czasem przejmuje jej pozycję) domeny. W efekcie stary adres zacznie być w po pewnym czasie w wynikach wyszukiwania zastępowany nowym.

różnice między przekierowaniami 301 i 302
przekierowanie 301 i 302 różnice. porównanie obu typów przekierowań

Błąd 400

Znany też jako Bad request. Ma miejsce w stacji kiedy dochodzi do nieprawidłowego żądania, które zostaje odrzucone przez serwer. Błąd ten może pojawić się w sytuacji nie prawidłowego wpisania adresu strony.

Błąd 401

Czyli Unauthorized.  Błąd ten pojawia się w sytuacji kiedy docelowa zawartość nie zawiera poprawnego poświadczenia uwierzytelniania. Przykładowo kiedy podamy niewłaściwy login lub hasło.

Błąd 403

Znany też jako Forbidden. Występuje on w sytuacji kiedy użytkownik  nie dysponuje uprawnieniami do dostępu np. do jakiegoś zasobu na serwerze, miejsca.

Błąd 404

Czyli Not Fond. Błąd ten występuje w sytuacji kiedy nie znaleziono pożądanego zasobu np. mamy zły adres podstrony bo ona już nie istnieje lub źle wpisaliśmy adres.

błąd 404 czyli strona nie istnieje

Błąd 408

Czyli Request timeout. Błąd pojawia się w sytuacji kiedy serwer przekracza limit czasu oczekiwania na pełne żądanie przeglądarki (np. poprzez przeciążenie sieci).

Błąd 500

Z angielskiego Internal server error. Jest to wewnętrzny błąd serwera powodujący, że dany zasób, usługa nie może zostać dostarczony/a. Z błędem tym mamy do czynienia w sytuacji kiedy np. pojawi się błąd w aplikacji, mamy wadliwą wtyczkę w CMS, niewłaściwą wersję PHP.

Błąd 501

Czyli Not implemented. Błąd ten pojawia się w sytuacji kiedy serwer nie obsługuje funkcji niezbędnej do wypełniania żądania.

Błąd 503

Znany też jako Service unavailable. Błąd ten może pojawić się w sytuacji kiedy zaistnieje problem z zasobem hosta (serwera) np. nastąpiło wyczerpanie jakieś zasobu. Pod wieloma względami błąd ten jest więc podobny do błędu 500.

Błąd 505

Czyli version not supported pojawia się w momencie kiedy serwer nie chce obsłużyć danej witryny. Błąd czasem znika po odświeżeniu strony lub wyczyszczeniu pamięci przeglądarki.

Podsumowanie

To oczywiście nie są wszystkie komunikaty jakie może wygenerować HTTP. W tym miejscu warto wspomnieć, że twórcy różnych programów często również korzystają z tych odpowiedzi. Tak więc spotkać je możemy nie tylko w internecie, ale również podczas obsługi różnych aplikacji na urządzenia przenośne czy grach.

źródła:

2 komentarze do „Najpopularniejsze odpowiedzi HTTP, czyli 200, 301, 404, 500 i 503

  1. Jeszcze nigdy nie czytałam o kodach pomimo, że faktycznie nie raz się pojawiały. Nigdy mnie to szczególnie nie interesowało wcześniej choć teraz jak pojawiają się częściej musiałam przeczytać ten wpis 🙂

Możliwość komentowania została wyłączona.